Vanuit de kern

KernOnze parochiekern HH. Engelbewaarders is voortvarend gestart met het jaar 2020 na de inspirerende en mooie vieringen met Kerstmis, mede dankzij het pastorale team en de koren. Het kindje wiegen op Tweede Kerstdag was ook weer zo’n mooie en fijne gelegenheid om samen te komen, deze keer was het jeugdkoor “De Toekomst” voor de laatste keer actief aanwezig. Onze grote dank voor hun bijdrage aan de gezinsvieringen gedurende de afgelopen jaren.

De bereikbaarheid door de renovatie van de Dorpsstraat is wisselend.
Wist u dat er al kerkgangers geweest zijn die hun auto bij AH parkeerden, (maar fijn dat zij zich niet lieten tegenhouden) terwijl via de Weidelanden ook bij de kerk of “De Juffrouw” geparkeerd kan worden tijdens de vieringen.
In de afgelopen vergadering van de commissie van beheer op 8 januari hebben wij uitgebreid gesproken over de financiële zaken waaruit duidelijk blijkt dat uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans onmisbaar is.
De aanwijzingen door de verzekering Donatus zijn uitgevoerd door Cor den Hollander en Jos Snabel. Branddeurbeveiliging tussen toren en schip van de kerk.

Namens de commissie van beheer, Jan Koeckhoven