Liturgische bloemschikking in de Bron

Liturgieschikking 2020 05 23Pinksteren
Thema: Vuur van de Geest
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
In vuur en vlam is een uitdrukking voor een heftige ervaring. Daarom wordt de neerdaling van de Geest weergegeven door vlammen, zichtbaar tussen de korenaren. Het spreken in vlammentongen verwijst naar het met hart en ziel geraakt zijn. De neerdalende Geest is zichtbaar in het geknoopte versiering onder de bloemen links en ook hoog daarboven. De liturgische kleur is rood, zie ook de bloemen.