Veertigdagen schikking in de Bron

veertigdagenschikking 2 gedeeltelijkIn de veertigdagen voor Pasen is in de Bron elke week een schikking te zien. Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd is daarbij het thema “Kom uit het graf‘’.
We lezen het verhaal over de opwekking van Lazarus. Een hoogtepunt in onze opgang naar Pasen. Geconfronteerd met de dood van zijn vriend openbaart Jezus zich als de verrijzenis en het leven. In het sterven van Jezus zelf- uiterste consequentie van zijn liefde tot het uiterste toe- zal blijken dat die liefde de dood overwint.
Met achteraan de grillige tak als beeld bij de veertigdagen in de woestijn zien we op de voorgrond een open rij stenen, het graf verbeeldend, met daar uit opstaand, bloemen en al een enkele bloesemtak als teken van nieuw leven. Rechts een kaars die het geheel belicht.
Onderaan de schikking staat aarde met daarop as van Aswoensdag. Het herinnert ons aan het stof waaruit wij zijn gemaakt en waarnaar wij ook zullen terugkeren. Aarde, een hoopgevend teken omdat daaruit mooie dingen kunnen opbloeien.