Livestream

lifestreamAllereerst dank ik de vele mensen die net als wij blijven geloven en uitkijken naar een goede en stabiele livestreamuitzending. Ook deze digitale snelweg heeft zo zijn vele digitale hobbels die genomen moeten worden. Voor mijn gevoel hebben we bijna het punt bereikt dat alle randvoorwaarden er zijn. Ik kan u verzekeren dat het beeld nu is verbeterd, vanwege verbeterd materiaal.

Aan het geluid wordt op het moment van schrijven hard gewerkt. De internetverbinding is nu ook stabiel en betrouwbaar. We gaan met vertrouwen verder werken aan de laatste verbeteringen, opdat we verbonden kunnen blijven met elkaar in deze rare tijden. Ik ben hen, die er nu mee bezig zijn, er zeer erkentelijk voor: dank jullie wel. Dank ook voor uw geduld met ons tot nu toe en hopelijk kunnen we bij het verschijnen van het blad u een goede kwaliteit uitzending aanbieden. Daarvoor hebben we ook een drietal mensen nodig die ons kunnen ondersteunen hierin. U hoeft geen uitgebreide kennis van computers of camera’s te hebben, want we zullen u/jou zeker wegwijs maken hierin. Ik heb u/jouw steun hier echt voor nodig! Neem contact met mij op en ga met ons mee op deze digitale snelweg. En ik beloof: het geeft een zeer goed gevoel om zo er te kunnen zijn voor onze parochianen!

Namens de werkgroep livestream, pastoraal werker Lâm (06-22087370)