Klus- en tuingroep en zorg voor elkaar

klusgroepJa, in deze tijd moeten we op gepaste afstand onze klussen en de tuin doen. Dit voor ieders eigen veiligheid, gezondheid. Maar de klus- en tuingroep voor veiligheid van alle kerkbezoekers? Hoe zit dat? Bij de reconstructie van de Rijndijk is de weg veel dichter op de kerk komen te liggen. In het perk voor de Rijndijk stonden twee prachtige taxus bomen. Al vele jaren. In de nieuwe situatie, bij het wegrijden de Rijndijk op, werd het zicht belemmerd door deze prachtige bomen. Voorheen geen enkele hinder en was de Rijndijk goed te overzien.

Maar sinds de reconstructie van de Rijndijk hebben we er over gesproken en zijn ook al aan het snoeien geweest. Maar dat bracht niet de gewenste verbetering bij de uitrit. En er wordt sinds de reconstructie op dat deel van de Rijndijk toch al veel harder gereden dan vroeger. Pastoor Visser had ook al eens te kennen gegeven dat hij dit een gevaarlijke situatie vond. De prachtige taxussen zijn gevaarlijk. Weghalen of snoeien tot op één meter. Het is het laatste geworden. De veiligheid staat voorop. En wij hopen dat ze weer enigszins gaan uitlopen zodat hij als een heining steeds in vorm kan worden gehouden.

De klus- en tuingroep