Belangrijke informatie over de viering van Kerstmis en de kersttijd in onze parochie.

Kerststal buitenHet zal niemand ontgaan zijn dat er maandagavond 14 december jl. door de overheid een tweede en heel stevige lockdown is afgekondigd. Het waren opnieuw beperkende maatregelen om de sociale contacten zoveel als mogelijk te vermijden.
Afgelopen woensdag heeft het kernteam Corona van onze parochie met elkaar gesproken over deze aangescherpte maatregelen. Er is langdurig gesproken over de vieringen met Kerstmis alsook de vieringen vlak daarvoor en daarna.

Onze conclusie daarbij was en is heel ingrijpend, zowel teleurstellend voor eenieder als eensgezind. Maar als van ons allemaal gevraagd wordt om de komende periode zo weinig mogelijk reisbewegingen te maken, dan kunnen wij het als parochie niet maken om vieringen te organiseren met tientallen mensen. Belangrijke redenen hiervoor: ten eerste omdat we dit met elkaar niet uit kunnen leggen naar de rest van de maatschappij (immers, bijna alles gaat vijf weken op slot) en ten tweede omdat die terughoudendheid in het onderlinge contact van ons allemaal gevraagd wordt, om hiermee een verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Dat betekent dat al onze vieringen tot 19 januari zonder kerkgangers zullen zijn.
Wel zal het mogelijk zijn de kerkelijke vieringen via de livestream te volgen.
Hierdoor zullen de in ons parochieblad vermelde vieringen vanaf nu tot 19 januari 2021 komen te vervallen. Ook met Kerstmis – hoe ongelukkig we daarmee ook zijn – gaan de vieringen zoals voor onze vier parochiekernen staan aangegeven, niet door. Wel is er op de gebruikelijke uren op zondag de openstelling van onze kerkgebouwen.

Vieringen die uitgezonden worden via de livestream zijn:
Zondag 20 december 09.30 uur, vierde zondag van de Advent met boeteviering
24 december 21.00 uur, oecumenische kerstviering Hazerswoude-Dorp.
24 december 22.00 uur, viering Kerstnacht.
25 december 09.30 uur, viering eerste Kerstdag .
31 december 19.00, oecumenische oudjaarsviering Hazerswoude-Rijndijk.
1 januari 10.30 uur Nieuwjaarsviering.
Zondag 3, 10 en 17 januari om 09.30 uur, eucharistieviering.
De live vieringen kunt u bekijken via de website van de parochie: www.heiligethomas.nl.
Het is dus vanwege het virus helaas niet mogelijk om bij deze vieringen fysiek aanwezig te zijn.

Kerken wel open voor kaarsje en stil gebed
Net als in het voorjaar (de eerste lockdown) zijn op zondag alle kerken van onze parochie op de gebruikelijke tijden open voor het aansteken van een kaarsje en/of een moment van gebed en voor een bezoek aan de stal. Ook op kerstavond, 24 december, zijn onze kerken hiervoor open tussen 17.00 en 20.00 uur. (dus niet tot 21.00 uur, zoals in het parochieblad staat vermeld.)

De openingstijden van onze kerkgebouwen zijn:
Engelbewaarderskerk, zondags van 09.30u tot 10.30 uur.
Bernarduskerk, zondags van 10.30u tot 11.30 uur.
De Bron, zondags van 11.00u tot 12.00 uur.
Bonifaciuskerk, zondags van 10.30 tot 11.30 uur; op de zaterdagavond blijft deze kerk dicht.

In de kerken gelden de bekende maatregelen, zoals anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje.

Geen samenkomsten meer in pastorieën
Vanwege de aangescherpte maatregelen is het niet wenselijk dat werkgroepen en commissies de komende weken bij elkaar komen. Alleen als een dringende noodzaak daartoe oproept en dan nog na overleg met het kernteam, kan er vergaderd worden. Alle vormen van overleg zullen in deze periode online worden gehouden of worden verplaatst tot na 19 januari. Na deze datum wordt opnieuw naar bovenstaande regel gekeken.

Niet noodzakelijke werkzaamheden in pastorie – per heden thuis uitvoeren of uitstellen
Vanaf heden tot 19 januari 2021 is het ook niet meer de bedoeling om naar een pastorie of naar het parochiecentrum te komen indien dit niet strikt noodzakelijk is. Dit geldt ook voor alle werkzaamheden die in een pastorie worden gedaan. Onder noodzakelijk werk in de pastorie wordt verstaan het werk van de secretariaatsmedewerkers en dat van schoonmakers. Overige werkzaamheden in een pastorie vragen we om thuis te doen of uit te stellen tot na 19 januari.
Hopelijk kunnen vanaf die datum weer meer mensen worden toegelaten in de pastorieën van de Thomasparochie.

Financiële bijdrage en Adventsactie
Door het wegvallen van de vieringen missen we als parochie veel inkomsten. Wij vragen u om uw bijdrage aan de kerk over te maken via NL76 INGB 0004 4009 97 t.n.v. Parochie Heilige Thomas, Alphen aan den Rijn o.v.v. ‘collecte kerk’. Heel hartelijk dank voor uw gift.

Graag vestigen wij ook nog uw aandacht op de Adventsactie. Meer info hierover vindt u op onze website: ww.heiligethomas.nl.
Uw bijdrage aan de Adventsactie kunt u overmaken via NL 36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie Heilige Thomas o.v.v. ‘Adventactie Malawi’. Alvast heel hartelijk dank.

Contact en vragen
Heeft u vragen over het bovenstaande maatregelen, dan kunt u reageren. U kunt het kernteam bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens het kernteam Corona,
Ruud Visser, pastoor.