Vanuit het parochiebestuur

BestuurHierbij de belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten van de bestuursvergadering van 10 december 2020.
-Het parochiebestuur heeft besloten een werkgroep in te stellen om de twee overgebleven scenario’s met betrekking tot ensemble Rijndijk (overdracht/beheer door stichting scheepjeskerk of in eigen beheer door parochie, dan wel varianten tussen deze beide mogelijkheden) verder te onderzoeken en met een concreet voorstel te komen uiterlijk eind maart 2021.

Voorwaarde is wel dat de uiteindelijke voorkeursoptie de goedkeuring van het bisdom heeft, alvorens het parochiebestuur in april hierover een besluit kan nemen. In de werkgroep nemen deel: Job Dresden (namens belanghebbenden Rijndijk), Frans van Veldhuizen (vastgoedadviseur bisdom Rotterdam), pastor Lâm (pastoraal team), Marie-Anne Dekkers en Hans Lapidaire namens het parochiebestuur.
-De tekst van de brief met betrekking tot kerkbalans 2021 is vastgesteld.
-De offerte voor de vervanging van de telefooncentrale in parochiecentrum Bonifacius is goedgekeurd. In een later stadium kunnen de andere kernen zich ook aansluiten.
-De tarieven voor 2021 zijn vastgesteld. Het betreft hier de tarieven voor huwelijken, misintenties, uitvaarten, begraafplaatsen als ook de bijdragen bij de Doop, Eerste H. Communie- en Vormselvoorbereiding.
-We onderzoeken verder de mogelijkheden om digitaal collecteren met de GIVT-app mogelijk te maken.
-Op suggestie van het bisdom is het parochiebestuur akkoord met de aanvraag van de E-herkenning. Met E-herkenning zijn we veilig online te herkennen om bv. een dienst af te nemen; bijvoorbeeld een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvraag.
-De afronding van het visietraject is helaas wederom gestagneerd vanwege het niet bijeen kunnen komen in een grotere groep o.l.v. onze externe procesbegeleider.
-Vanwege de aanhoudende coronaproblematiek besluiten we om te onderzoeken om ook digitaal te kunnen vergaderen.

Marien Verhulst, vicevoorzitter parochiebestuur