Caritaszuil van de PCI van de Heilige Thomas parochie

CaritasDe Caritaszuil is van de Bonifaciuskerk naar de HH. Engelbewaarders verplaatst. De zuil heeft inmiddels in alle kerken van onze parochie gestaan. De Caritaszuil is een tijdelijk meubelstuk in de kerk. Hierdoor valt dit meubel op. Folders worden meegenomen en er komen giften binnen op de rekening van de PCI. Hiervoor onze hartelijke dank. Zo kan de PCI blijven steunen waar nodig is. Wilt u de PCI ook financieel steunen met een gift? Dit kan via de Caritaszuil of door een bijdrage te storten op banknummer: NL74RABO 0391 6038 25 t.n.v. PCI H. Thomas te Alphen aan den Rijn. De aandacht voor elkaar geeft kleur aan het leven.

Het bestuur van de PCI