Hemelse koffie met ….

Hemelse koffieSinds enige tijd zijn er een drietal stagiaires actief in onze parochie. Vanwege de coronaperikelen zijn ze echter minder zichtbaar. Daarom zullen zij zich via deze rubriek voorstellen. De eerste die u nu iets beter leert kennen is Ad Janmaat (68 jaar).
Wie ben je?

"Sinds een paar jaar ben ik gepensioneerd als assistent accountant. Het leuke van die baan was het contact met mensen. Ik heb het dan ook altijd graag gedaan. Vanwege een bedrijfsovername kon ik minder gaan werken en kreeg ik tijd om theologie te gaan studeren. Ik ben in 1980 getrouwd en wij hebben drie kinderen. Mijn vrouw is 9 jaar geleden overleden. Ik ben altijd actief geweest in het verenigingsleven en ook voor de parochie, want ik wil graag mensen leren kennen en voor hen iets kunnen betekenen."

Een hemels moment:
“Voor mij is dat wel mijn bruiloft geweest. Met name voor de kerk. Voor mijn gevoel begon daar een ander leven en wij spraken openlijk uit dat we voor elkaar kozen. Niet alleen relationeel gezien, maar voor mijn vrouw betekende dat ook verhuizen van Zegveld naar Alphen. Dat was een hele stap.”

Wat is je mening over deze paus?
“Deze paus is echt een paus van het volk. Hij komt op voor de arme bevolkingsgroepen. Daar probeert hij verbetering in te brengen. Hij wil dicht bij het volk staan. Dat zie ik ook in de hervormingen die hij probeert door te voeren. Gehuwde priesters in Brazilië, Laudato si (encycliek die aandacht vraagt voor de aarde) zijn daar voorbeelden van. Ik vind hem een vriendelijke man, die op een hele goede manier leiding geeft aan de kerk.”

Wie inspireert jou in je leven?
“Paus Franciscus noemde ik zojuist al. Daarnaast ook de heilige Franciscus zelf. Hij legde alle luxe van zich af en streefde naar een leven in harmonie met de natuur. Bijzonder vind ik zijn vermogen om te praten met dieren. De franciscaanse manier van in het leven staan spreekt mij erg aan. Het aandacht hebben voor mensen, voor de ander. Daarom zet ik mij ook in voor de PCI (Parochiële Caritas Instelling), DPA (Diaconaal Platform Alphen) en de volkstuinvereniging. Zo probeer ik te delen met elkaar wat ik heb en wie ik ben. Ook het contact met parochianen en het echt in gesprek gaan met hen geeft mij veel inspiratie."

Wat is volgens jou de rol van het geloof in de samenleving?
“Het geloof in de westerse samenleving speelt geen grote rol meer. Persoonlijk vind ik dat geen goede zaak en zou het anders moeten. Door het geloof kunnen mensen op het spoor van Jezus komen, die aangeeft hoe je zou moeten leven. Het goede van te maken. Dat je met elkaar toewerkt naar het koninkrijk van God. Het koninkrijk is er al, maar we moeten er nog steeds aan bouwen. Het geloof kan ook voor mensen een steun en houvast zijn. Het geeft zin aan het leven. Het leven is immers niet alleen vrijheid, blijheid. Het geeft ook een verplichting naar elkaar, we moeten er voor elkaar zijn. Oog en hart hebben voor de noden in de samenleving. Bijvoorbeeld in deze coronatijd mensen opzoeken die weinig contact hebben. Je kan wel zonder een gemeenschap leven, maar je hebt wel elkaar nodig. Het streven zou als gelovigen moeten zijn: de ander helpen, nabij zijn.”
Ad, bedankt voor het gesprek en ik wens je veel succes en sterkte in het pastoraat. Dat je zicht mag krijgen wat het pastoraat kan betekenen in dit stukje van de Wijngaard van God.

Pastoraal werker Lâm