Vanuit de kern

KernOp dit moment is het nieuwe jaar al een aantal weken op weg. Een nieuw jaar. Als we iets nieuws beginnen, laten we het oude achter ons. We hebben het niet meer nodig, we maken een nieuwe start.
Was het maar zo gemakkelijk. De realiteit is voor ons allen heel anders. Al bijna een jaar leven we in een wereld met veel beperkingen en vraagt het veel van ons aanpassingsvermogen. We weten niet hoelang het nog duurt en wanneer het weer eens ‘normaal’ wordt. We hopen dat het gauw weer beter wordt. In deze gedachte schuilt de essentie van ons geloof: hoop en vertrouwen.

De hoop dat het niet oneindig lang nog gaat duren en tegelijkertijd het vertrouwen dat het toch goed gaat komen. De donkerste dagen liggen achter ons en geloven is echt niet gemakkelijk, maar het geeft ook houvast en het vooruitzicht op betere tijden. Dat wensen wij u allen toe.
Het moment van schrijven is aan de vooravond van een nieuwe persconferentie. De huidige maatregelen zullen naar verwachting nog langer aanhouden en dat heeft ook direct gevolgen voor activiteiten in de kerk. Nu wordt de kerk iedere zondagmorgen door de dienstdoende koster geopend en kunt u binnenlopen voor het aansteken van een kaarsje, een moment van stilte en gedachte en even de rust vinden. Als er veranderingen mogelijk zijn, wordt dat via digitale “Deze Week”, de website van de parochie of anderszins gecommuniceerd. Heeft u belangstelling voor de digitale “Deze Week” als e-mail, kunt u een berichtje sturen aan het secretariaat van de parochiekern.
Januari is de maand van de Kerkbalans. Afgelopen jaar is veel niet doorgegaan in de parochie, maar veel zaken gaan wel door, o.a. vaste kosten, (reserveringen) onderhoud gebouwen, persoonskosten, e.d. Binnenkort worden -of zijn inmiddels al- de enveloppen voor deelname aan de Kerkbalans bezorgd door de vrijwilligers in uw wijk. Van harte wordt u uitgenodigd om gehoor te geven aan het verzoek tot een financiële bijdrage aan de parochie. Een goed draaiende parochie zijn we met elkaar en ook uw steun is onmisbaar. Hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage.
Tot slot een groot woord van dank aan alle vrijwilligers, die nog steeds actief zijn in en om het kerkgebouw: de tuinploeg, schoonmaakploeg, kosters, het secretariaat, de bezorgers van het parochieblad/kerkbalans en aan de vrijwilligers, die zo graag weer hun inzet willen tonen, maar al zo lang in de wacht staan: de koren, de werkgroepen. Hou vol, er komt weer een tijd hierna.

Vanuit de commissie van beheer, Andries Kerkvliet