Hemelse koffie met ….

Hemelse koffieVeelal hebben Ronald de Waal en ik het over Joomla, website, livestream en andere ICT-aangelegenheden. Nu spreek ik hem en zijn partner Mieke over wat meer ‘verheven’ zaken.

Wie ben je?
Ronald: Ik ben geboren in 1947 op Clinge. Ik was bijna een Belg. Als kind was ik misdienaar en acoliet. Ik zong mee in het gregoriaans koor waar mijn vader organist en/of dirigent was. In de Bron zing ik bij de Broncantorij en het Gregoriaans koor. In mijn werkzame leven werkte ik 40 jaar in de gemeentes Oostburg, Zevenhoven en Liemeer. In Zevenhoven was ik o.a. ook brandweercommandant. Via de brandweer kende ik Gerard Rademaker. Gerard had een website voor de parochie gebouwd en zocht een tweede man. Toen Gerard stierf werd ik zijn opvolger en ging ik samenwerken met Joop Bijmans. In de coronatijd hield/houd ik mij ook bezig met de livestream van de parochie.
Mieke: Ik ben in 1949 geboren en in 1970 getrouwd met Ronald. Wij hebben een dochter, een zoon, een schoondochter en 2 kleinkinderen. Als 2e van 7 kinderen werd ik thuis overal voor ingezet. Ik heb als kinderverzorgster gewerkt en ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan. Ik probeer steeds om niet voor een ander te denken (en te doen ☺). Ik kan moeilijk delegeren/vragen. Door mijn impulsiviteit valt dat voor de mensen om mij heen niet altijd mee. Op dit moment (door corona) staat mijn ‘werk’ als koster en bezoekster bij ouderen op een laag pitje.

Een hemels moment:
Mieke: “Het klinkt misschien vreemd, maar tijdens onze verhuizing naar Alphen draaide Ronald het lied “Voor haar” van Frans Halsema. Daarin wordt verwoord wat ik voor hem beteken(de)! Dat vond ik een hemels moment!
Ronald: “Voor mij is het de geboorte van onze twee kinderen. Het is een wonder dat er nieuw leven is. Maanden heb je ernaar toegeleefd en dan ‘opeens’ is dat hummeltje er. Zo bijzonder. Er zijn meer hemelse momenten, maar omdat ik moet kiezen, dan zijn het deze twee momenten.”

Welk Bijbelverhaal spreekt je het meest aan?
Mieke: “Het verhaal van Martha en Maria. Wij gebruikten dat bij de uitvaart van mijn moeder. Mijn moeder was een echte Martha. Altijd bezig en nooit rust. Ik lijk op haar! Maar ook de brief aan de Korintiërs: over de liefde. Deze is gebruikt in onze huwelijksmis. Toen had ik nog niet echt in de gaten wat het allemaal inhield, maar door schade en schande ben ik wijzer geworden.”

Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt in je leven tot nu toe?
Na een moment van peinzen zegt Ronald: “Beseffen dat anderen net zo goed of beter zijn dan ik. Ik kon dat doen, omdat ik ook aan de andere kant heb gestaan. Ik heb geleerd om naar de persoon te kijken. Door schade en schande heb ik geleerd om vertrouwen te geven aan mensen. Daarom had ik in mijn werk als verantwoordelijke over mensen geen autoritaire leidersstijl, maar was ik meer een people-manager. Al doende heb ik mij dat aangeleerd en eigen gemaakt.

Als God je direct zou antwoorden: wat zou je Hem vragen?
Mieke: “Wat kunnen we doen om de mensen in vrede met elkaar te laten leven? Daardoor zouden oorlog, honger en armoede verdwijnen. Wij zijn allemaal kinderen van God, maar we leven ieder voor zich: ikke, ikke, ikke! Een wijze raad van ons pa: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!” Als iedereen zou proberen om liefdevoller te leven dan zag de wereld er gegarandeerd heel anders uit!”

Wie is Jezus voor jou?
Ronald: “Niet een persoon. Vanuit mijn gelovige opvoeding heb ik dat wel meegekregen. Door mijn persoonlijke ontwikkeling en de veranderende samenleving heb ik nu meer het beeld van Jezus als visie van het geloof. Dat wil zeggen dat hij de visualisering is van de geboden, het geloof. Wat Jezus heeft verkondigd, voorgeleefd en gedaan is een uiting daarvan. Jezus is ‘the way of life’. Hij is in ieder geval het leven. Hij is voor mij de belichaming van het geloof. Bij ieder ander zou die belichaming ook herkenbaar kunnen zijn en is Hij er op zijn manier.”
Ronald en Mieke, dank voor het gesprek. Zo leer ik jullie ook iets beter kennen. Tot snel horens of ziens in de kerk.

Pastoraal werker Lâm