Sacramentsdag

SacramentsdagOp 5 en 6 juni vieren wij Sacramentsdag en het diaconaal weekend. De collecte van de vieringen zijn dan bestemd voor een doel van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) en Diaconie. In afstemming met de Diaconie en werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede van onze parochie is ervoor gekozen om ook dit jaar de collecte weer in het teken te stellen van de voedselvoorziening en nood als gevolg van de coronacrisis.

Het afgelopen jaar is daaraan vormgegeven door ondersteuning te bieden aan de voedselbank en door in maaltijden te voorzien, verzorgd door Buurten & Zo te Alphen aan den Rijn. Dit jaar zal dit wederom worden gedaan. Uiteraard sluiten wij niet onze ogen voor noodhulp aan anderen, bijvoorbeeld als er aanvragen zijn voor financiële hulp bij schuldsanering. Bij aanvullende hulp aan schuldsanering gaat dit in samenspraak met de Stichting GeldZorg. De nood als gevolg van de coronacrisis is natuurlijk vele malen hoger en andere instanties dragen daar ook aan bij, maar toch is de hulp vanuit de PCI wenselijk. De PCI zal zorgdragen voor een goede bestemming van de collecte en zullen u, als gever, op een later moment via het parochieblad informeren hoe het is besteed.
Wilt u dit doel van de PCI steunen dan kan dit onder andere via bankrekening NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. ‘Collecte Sacramentsdag 2021’.
Ook kan dit via de Caritaszuil (HH. Engelbewaarderskerk) of de hiervoor bestemde collectebusjes/bakjes in de kerken.
Namens de PCI alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze collecte.

Secretaris PCI H. Thomasparochie, Cora de Boer