De toekomst van het ensemble

ensembleAls middelpunt in de parochiekern H.H. Michael en Bernardus in de buurtschap Groenendijk staat al meer dan 150 jaar de Bernarduskerk (in de volksmond de “Scheepjeskerk” genoemd) met de daarbij behorende pastorie/klooster (Diepgangcentrum), tuin en voormalig kerkhof. Nadat de paters Karmelieten in 2007 uit Hazerswoude-Rijndijk vertrokken, kwam het Diepgangcentrum leeg te staan en moest er nagedacht worden over een nieuwe bestemming voor het pand en de tuin er omheen.
In een canonieke visitatie werd in dezelfde tijd ook de sluiting van de beide kerkgelegenheden (Het Anker en de Bernarduskerk) aangekondigd en de parochie zou gaan kerken over de brug.

Een besluit, dat veel weerstand opriep. Het toenmalige Parochiebestuur zette de pastorie en tuin in de verkoop, vele projectontwikkelaars kwamen langs en presenteerden hun plannen. De pastorie werd nog een tijdje anti-kraak bewoond, maar buiten wat opslag, zo nu en dan een vergadering in de grote zaal, gebeurt er niet veel meer in het gebouw. De tuin wordt door de vrijwilligers keurig bijgehouden en zo ook het noodzakelijk onderhoud van de pastorie, b.v. zoals onlangs enkele pannen van het dak gewaaid waren. Ook in en om de kerk is in het verleden door vrijwilligers veel werk verzet en onderhoud gedaan: zoals nieuwe leien leggen op het dak, de muren verven in de kerk, het plaatsen van een nieuwe verwarmingsketel en al die kleine zaken, die om onderhoud vragen hebben zij opgepakt. In 2017 sloot het Parochiebestuur een overeenkomst met een projectontwikkelaar, die de pastorie en de tuin wilde ontwikkelen en hiervoor een bestemmingsplanwijziging aanvroeg bij Gemeente Alphen aan den Rijn. In de raadsvergadering van 14 december 2017 stemde de volledige raad tegen deze plannen en sprak zich uit voor de ondeelbaarheid van het ensemble (kerk, voormalig kerkhof, pastorie en tuin). In december 2018 liet de projectontwikkelaar aan het Parochiebestuur weten niet verder te willen met dit project.
Vooral de Stichting Scheepjeskerk heeft zich altijd ingezet om de waarde van het ensemble voor de parochianen en de omgeving onder de aandacht te brengen van het Parochiebestuur, het bisdom en de gemeente met hun plannen voor het ensemble. Daarnaast was er een groep verontruste parochianen, die steeds hun zorgen uitten over het ensemble aan de Rijndijk. Maar er is ook een grote groep parochianen, die geen actie voert, maar zich vooral veel zorgen maakt over de toekomst van het kerkgebouw. Zij zijn zich er ook van bewust, dat geloven en kerkzijn nog verder zullen veranderen, maar ook hopen en bidden zij, dat het geloof niet verloren gaat. De centrale plaats, die een kerkgebouw bij lief en leed daarin heeft, willen zij niet verder zien afbrokkelen, zoals na de sloop van de Michaelkerk in Het Zwaantje en het verlaten van Het Anker gebeurd is.
In het najaar van 2020 heeft de Commissie van Beheer van de kern Michael en Bernardus een advies uitgebracht over de toekomst van het ensemble aan het Parochiebestuur. In januari 2021 is de Werkgroep Ensemble Rijndijk (WER) aan het werk gegaan en heeft een voorstelscenario voorgelegd aan het Parochiebestuur. Op grond van dit advies heeft het Parochiebestuur besloten het hele ensemble (kerk, voormalig kerkhof, pastorie en tuin) te verkopen. Dit betekent niet, dat de parochie zich terugtrekt uit de kern of dat de kerk gesloten zal worden. Om deze route te gaan heeft het Parochiebestuur het verzoek aan de bisschop gedaan om hiervoor toestemming te geven. Het is de bedoeling, dat de kerk een functie houdt en voor de eredienst beschikbaar blijft. In een brief per mail, die nu ook in het parochieblad en op de site van de parochie staat, zijn deze plannen bekend gemaakt. Laten we hopen en bidden, dat we met elkaar deze weg kunnen gaan. Ik steek er regelmatig een kaars voor aan.

Tineke Heemskerk-de Boer