Vanuit de kern

KernOm als parochiekern bij de tijd te blijven moet er het nodige gebeuren.
Gelukkig kunnen we nu met meer personen op 1,5 meter samenkomen tijdens de vieringen. Details zullen in de “Deze Week” aangegeven worden.

Het is of het zo moest zijn; het uurwerk in de kerktoren heeft het tijdens de inzamelingsactie helemaal begeven. Voor de voorbijgangers is het nu duidelijk dat de wijzers niet meer draaien om de tijd aan te geven en de hamer, die normaal de uren via de bel aanslaat, is ook afgebroken.
De actie om deze restauratie te bekostigen heeft al veel enthousiaste en ruimhartige bijdragen opgeleverd. Bij onze gemeente Alphen aan de Rijn loopt nog een subsidie-aanvraag ter ondersteuning van het herstel van het uurwerk en als daar meer duidelijkheid over is kan aan onze klokkenspecialist de opdracht verleend worden.
Laten wij hopen dat de reparaties voorspoedig verlopen en de HH. Engelbewaarderskerk dan weer bij de tijd is en die duidelijk aangeeft, en het Angelus weer zal slaan om 7.00 uur, 12.00 uur en 18.00 uur.

Eenieder kan een zeer gewenste bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:
NL 24 RABO 0325 9045 88 t.n.v. RK Parochie H. Thomas met vermelding: klok Engelbewaarders.

De brug over de parochievijver is keurig geschilderd en er zijn een paar balken vervangen door onze immer behulpzame timmerman.

Vanuit de commissie van beheer, Jan Koeckhoven