Prachtige viering van het heilig Vormsel

Vormsel foto 1Afgelopen juni hebben achttien tieners uit onze parochie het sacrament van het Vormsel ontvangen. Het was een bijzonder gebeuren, ja zelfs twee vieringen dit jaar. Normaal gesproken zou bisschop Van den Hende de tieners in één viering hebben gevormd, maar vanwege het Coronavirus moesten de jongeren worden verdeeld over twee vieringen. Overigens waren de Vormselvieringen ook al tot twee keer toe uitgesteld vanwege het Coronavirus. Echter ondanks de beperking van het aantal mensen in de kerk, zijn het heel mooie vieringen geworden!

Vormsel foto 2De tieners kwamen, misschien wel juist vanwege de beperkingen, meer tot hun recht en onze bisschop kon goed contact met hen maken. Daarbij zong de band Lux mooie en toepasselijke liederen. Zo was er een goede sfeer. En mede door de werkgroep liep alles gesmeerd.
Kortom, dit jaar waren er twee Vormselvieringen waar we met een goed gevoel op mogen terugkijken. Ik wil Nout Arwen, Lieke, Ryan, Willem, Jet, Guus, Laila, Lieze, Justin, Angelina, Anne, Stephanie, Naomi, Evi, Thijs, Roos en Jeroen van harte feliciteren en hoop dat de heilige Geest deze achttien tieners steeds mag inspireren om voor het ‘goede’ te kiezen.

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker