Weer elke zondag het vieren van de liturgie

LiturgieIn onze samenleving zijn inmiddels verschillende maatregelen die de regering uit bescherming tegen het coronavirus genomen had, opgeheven. Niet alle, maar er is sprake van een versoepeling. Zo zijn ook in de kerken van ons land in vergelijking met een halfjaar geleden de maatregelen aangepast. Er mogen nu meer kerkgangers bij een viering aanwezig zijn dan vier maanden geleden. Wel is het anderhalve meter afstand houden van elkaar gebleven, als ook de wijze van het ter communie gaan, en het verbod om als gemeenschap samen te zingen is nog steeds van kracht. Het wachten is op een verdere verruiming van de maatregelen van overheidswege en van de kant van de bisschoppenconferentie.

Door de verbetering van de situatie kan de parochie ook op een aantal punten haar maatregelen aanpassen. Zo zal in de kerken van onze parochie vanaf het weekend 11-12 september as. weer elke zondag een liturgieviering zijn op de tijden, zoals die vóór het coronatijdperk waren: in de Bonifaciuskerk: 9.30 uur, de Engelbewaarderskerk: 9.30 uur, de Bernarduskerk: 11.00 uur, en in de Bron: 11.00 uur. Daarnaast is er op zaterdagavond om 19.00 uur een viering in de Bonifaciuskerk; de viering op de eerste zaterdagavond van de maand in de Engelbewaarderskerk keert niet terug. Vaste kerkgangers weten dat deze tijden de gebruikelijke aanvangsuren zijn. Er kunnen zich altijd wijzigingen in de tijden voordoen; daarom blijft het raadzaam steeds de berichtgeving in het parochieblad en in de weekberichten te volgen.
Hiermee komt er een einde aan de uren van openstelling van onze kerken, op zondag elke veertiendagen. De parochianen die dat zo’n lange tijd hebben mogelijk gemaakt en deels ook ingevuld hebben, verdienen de dank van onze geloofsgemeenschap.
Vanaf het weekend 11-12 september zullen in elk kerkgebouw weer de eigen bundels en boekjes worden gebruikt. De tijd van wekelijkse liturgieboekjes voor heel de parochie is dan voorbij. Wel zullen de voorzanger(s) of de kleine zanggroepen blijven, want samenzang en koorzang zijn nog niet toegestaan. Het wachten is op een verdere verruiming van de maatregelen die hier iets over zeggen; en meer nog op de terugkeer naar de situatie van vóór de coronacrisis.

Ruud Visser, pastoor