23/24 oktober Wereldmissiedag met collecte voor Missio

wereldmissiedagAlvast een voorproefje over de actie van Missio. Een uitgebreider bericht komt in het volgend parochieblad. Missio steunt het pastorale werk van de kerk in Guinee, in het bijzonder het werk van de zusters Servantes de Marie Vierge et Mère (Dienaressen van Maria Maagd en Moeder) in het bisdom N’Zérékoré.

Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. Ook werken de zusters aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Er is dringend behoefte aan uitbreiding van basisschool Macenta, nieuwe bedden voor huize St. Rita en in Weeshuis St. Kisito Gouécké is gebrek aan alles.
Helpt u mee: geef uw bijdrage in de collecte op 23/24 oktober of via bankrekening NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. ‘Missio Guinee’.

Namens de werkgroep Diaconie/MOV, Alexandra Rijsdijk