De Pastorie

PastorieZoals u waarschijnlijk al gezien hebt staat de pastorie aan de zuidkant helemaal in de steigers. De groep vrijwilligers van de Bernarduskerk is bezig om de dakpannen weer vast te leggen. Bij de stormen in maart dit jaar is er een aantal dakpannen naar beneden gekomen, wat gelukkig goed afgelopen is. Bij het terugleggen van de dakpannen bleek dat het dak dermate slecht was dat er iets moest gebeuren.

De meeste panlatten, nokvorsten en het lood lagen los en op diverse plaatsen waren lekkages. In overleg met het parochiebestuur is een budget vrijgemaakt om materialen aan te schaffen en begin juli is begonnen met het repareren van het dak. Hierbij bleek dat er toch wel veel hout verrot was, de deklijsten ook los lagen en er houtworm in het dakbeschot zat. De vrijwilligersgroep is voortvarend aan de slag gegaan en met een groep van 5-6 man is nu de zuidkant van het dak weer hersteld en veilig. Tegelijkertijd heeft een aantal dames gezorgd voor de koffie-thee en koek. Het dakhout is vervangen waar nodig, de panlatten, zinken goten, kilgoten en loodslabben zijn vernieuwd, de deklijsten weer vastgezet. Er is dampwerende folie aangebracht en alle dakpannen zijn vastgezet met panhaken. Ook het verfwerk is aangepakt en het dak is nu weer klaar voor de komende jaren. Als het allemaal lukt wordt ook de noordkant op deze manier aangepakt, maar dat hangt erg van het weer af.