Adventsactie

AdventEen gezonde start voor moeder en kind in ontwikkelingsgebieden

Tijdens de adventsperiode - de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

Er zijn hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit, en bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met een derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus om deze kwetsbare groep te steunen met concrete hulp.
Hoewel dit natuurlijk geweldige ontwikkelingen zijn, zijn we er nog niet. Jaarlijks halen ongeveer 5.2 miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet, door bijvoorbeeld longontsteking, malaria of diarree. En er overlijdt nog altijd iedere twee minuten een moeder. Hierbij wordt de coronacrisis buiten beschouwing gelaten.
De meeste kinderen die overlijden, sterven al in de eerste maand na hun geboorte. Dit komt vaak door ondervoeding of door ziektes die door vaccinatie of goede hygiëne voorkomen hadden kunnen worden. Kraamvrouwen overlijden veelal door bloedingen, hoge bloeddruk of infecties. Vrouwen die zorg krijgen van professionele verloskundigen hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent minder kans om hun baby te verliezen en 24 procent minder kans op een vroeggeboorte.
Dit jaar steunt Adventsactie vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, bevalling en de periode erna.
Tijdens de adventsperiode kunt u uw bijdrage geven tijdens een van de vieringen. Mocht u onverhoopt tijdens deze periode niet naar de kerk komen kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie Heilige Thomas, onder vermelding van ‘Adventsactie’.

Namens de werkgroep Diaconie en MOV, Alexandra Rijsdijk