Sacramentsdag

SacramentsdagIn het parochieblad nr. 4 is al geschreven hoe deze dag op zondag 6 juni is gevierd in de verschillende kernen binnen onze parochie. Centraal stonden de 7 werken van Barmhartigheid. Voor de PCI zijn deze werken een leidraad in besluiten.
De collecte met Sacramentsdag was ook dit jaar weer bestemd voor de PCI. Een mooi bedrag is er via collecte en bankoverschrijving binnen gekomen, € 1.182, -.

Waar hebben we het geld aan besteed? Aan drie projecten binnen onze parochie.
Buurten & Zo is een restaurant die kookt voor buurtbewoners, voor een lage prijs. Het motto van dit project is: “Niemand wordt uitgesloten en iedereen kan meedoen in de samenleving.” Buurten & Zo zit in het oude Jozefgebouw. Daar kunnen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt wonen en werken in het restaurant. U bent daar ook van harte welkom om te eten of een kopje koffie of thee te drinken. De gift is bedoeld voor armere mensen die bij Buurten & Zo voor een paar euro van een maaltijd kunnen genieten.
Stichting GeldZorg is een organisatie waar mensen/gezinnen een beroep op kunnen doen als zij financiële problemen hebben. Vanuit de Stichting GeldZorg krijgen zij een hulpmaatje/begeleider toegewezen die hen helpt de financiën weer op orde te krijgen. De gift wordt gebruikt voor het opleiden van hulpmaatjes.
De Voedselbank deelt dit jaar ook mee met de opbrengst van Sacramentsdag. De PCI heeft 600 kilo appels en peren ingekocht bij een fruitteler. Het fruit wordt in de maand oktober in 2 delen geleverd en kan worden toegevoegd aan de voedselpakketten. Dankzij uw financiële gift kon de PCI deze projecten ondersteunen.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Het bestuur van de PCI