Het bestuur van PCI

PCIOngetwijfeld heeft u de vraag weleens in het parochieblad gelezen dat de PCI nieuwe bestuursleden zoekt. We hebben twee nieuwe leden mogen verwelkomen en we zijn blij dat inmiddels voor deze nieuwe bestuursleden de benoeming door het bisdom binnen is gekomen. Zij vertegenwoordigen de parochiekernen in Alphen aan den Rijn in het bestuur.

Per 1 juni 2022 komen er weer twee vacatures voor een functie binnen het PCI-bestuur voor de beide Hazerswoudse kernen. Voor deze vacatures zijn inmiddels gesprekken gaande. We krijgen in het PCI-bestuur zo weer enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor minderbedeelden, die met elkaar, weloverwogen besluiten kunnen nemen voor een financiële bijdrage aan personen of stichtingen. Pastor Lâm is al vele jaren adviserend lid van de PCI. Maar door veranderingen in de taakverdeling in het pastoraal team kan pastor Lâm deze functie van adviserend lid niet meer combineren. Hiervoor in de plaats komt pastor Sjoerd Zuidersma, zodat de contacten met diverse organisaties en personen in stand blijven.
Het PCI-bestuur dankt pastor Lâm voor zijn inzet en adviezen en wenst hem veel goeds toe in zijn nieuwe functie binnen de parochie van de H. Thomas.

Het bestuur van de PCI