Noodkreet: Help ons anderen nabij zijn!

noodkreetHet is een rare en bizarre tijd. Een tijd waarin mensen nog meer dan anders op zoek zijn naar verbondenheid. Zeker in een gemeenschap als die van de Thomas. In een middelgrote parochie, als die van ons lukt het ons als pastoraal team en bezoekgroepen helaas niet alles te overzien hoe het met een ieder gaat. Mensen, die alleen zijn, in de put zitten, hun verhaal kwijtwillen, verdriet hebben en nog zovele andere redenen om iemand van de parochie of het pastoraal team te willen zien.

Ik moet helaas bekennen dat we daar soms wat in tekortschieten. Help ons om anderen nabij te zijn! Wilt u ons mailen of bellen als u weet dat iemand het zeer op prijs zou stellen als we hem of haar bezoeken of bellen? Als u het zelf bent: schroom vooral niet om ons te benaderen. Om deze reden zijn we immers ten diepste pastor geworden: om u nabij te zijn! Ook als u de communie thuis wilt ontvangen, omdat u zelf niet naar de kerk kunt komen. Neemt u vooral contact met ons op. Zo mogen we elkaars broeders/zusters hoeders zijn. Herders voor elkaar! Hopelijk horen we spoedig van u.

Pastoraal werker Lâm