GivtVoor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben.
In samenwerking met Givt kijkt het bisdom Rotterdam hoe het parochies kan helpen bij het introduceren van digitaal collecteren.

In de loop van het jaar 2022 zal het mogelijk zijn om met uw smartphone aan de collecte mee te doen. Hiervoor heeft u wel de Givt-app nodig. Te zijner tijd ontvangt u daar informatie over hoe te downloaden en toe te passen. Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om met contant geld mee te doen aan de collecte of via de bank. Givt werkt met een Smartphone, een Apple of een Android. Net als bij contant geld blijft de gever anoniem.
In de komende maanden start de parochie Heilige Thomas met een pilot.
In elke kern worden kerkbezoekers (maximaal 10) gevraagd om deel te nemen aan deze pilot. De deelnemers krijgen informatiemateriaal om meer inzicht te krijgen in het digitaal betalen.
Na een evaluatie in het voorjaar van 2022, geeft de parochie iedereen de gelegenheid om mee te doen aan het digitaal collecteren.
Met Givt is onze kerk klaar voor de toekomst en kunnen wij gewoon aan de collecte blijven geven.

Namens de leden van de Financiële Commissie