Vanuit de kern

KernHet gaat op en af in coronatijd en helaas worden we weer geconfronteerd met snel oplopende besmettingen waardoor er weer diverse aanscherpingen zijn afgekondigd. Dit heeft ook weer impact op de kerkbezoekers en daarvoor geldende maatregelen. De anderhalve meter afstand en het mondkapje zijn weer de basis. Alle maatregelen die getroffen worden, op advies van de overheid, het Bisdom en het corona kernteam, hebben allemaal het doel om onszelf en elkaar te beschermen. Ons aller medewerking en begrip is hierbij hard nodig, want, al zouden we graag anders willen, dit is de realiteit op dit moment.

Het moment van schrijven en het uitkomen van het blad doorloopt enige tijd, zodat veranderingen snel kunnen optreden. Hou daarom de “Deze Week” en de website in de gaten voor actuele informatie.
-De viering van Allerzielen kon dit jaar -in tegenstelling tot vorig jaar- wel doorgaan met familie en bekenden van de overledenen van het afgelopen jaar. Een mooie viering met muzikale inbreng van Cantu. Gelukkig konden veel mensen naar de kerk komen, want dan ervaar je dat je elkaar tot steun kan zijn op het moment dat je iemand zo mist. Allerzielen is herinneringen levend houden en aanwezig zijn in het geloof dat de dood niet het einde is.
-De afgelopen twee jaar is er door het pastoraal team en het parochiebestuur gewerkt aan een strategisch beleidsplan voor de jaren 2022-2030. Dit plan is nu klaar en in november zijn de pastoraatgroepen en de commissies van beheer van de verschillende kernen gezamenlijk hierover geïnformeerd. De parochianen worden hierover ook geïnformeerd. Of via het parochieblad, of via de website. Of een combinatie. Nadere berichtgeving volgt.
-Hoe de Kersttijd er uit gaat zien, weten we nu nog niet, maar met de naderende Adventstijd wensen we u allen een goede voorbereiding naar Kerstmis.

Vanuit de commissie van beheer, Andries Kerkvliet