Eerste Communie en Vormsel

DuifFeest, feest en nog eens feest! Wat waren dat mooie vieringen die we hebben gehad in onze parochie. We hebben rondom het altaar veel blije (en enigszins gespannen) gezichten kunnen zien. Onze kinderen mochten voor het eerst deelnemen aan dat bijzondere moment: Jezus ontvangen in het heilig brood. De verschillende begeleiders hebben aan de hand van een nieuw project de kinderen op dit traject begeleid. Enorm veel dank aan hen allen, want het waren kinderen van zowel dit jaar als vorig jaar, toen het vanwege de corona niet door kon gaan. Het waren grotere groepen dan we gewend waren. We hopen hen allen spoedig weer in de kerk te mogen zien. Misschien wel als misdienaar of misdienette.

Ook dit jaar kwam de bisschop zelf om het sacrament van het vormsel toe te dienen aan onze jongeren. Een mooie viering, waarbij we zeker de Geest hebben mogen ervaren. De ouders hebben hun jongeren ‘alles’ meegegeven, zodat ze nu in het geloof eigen keuzes kunnen maken en hun eigen weg gaan. Nu is het echt aan hen. Met de gaven van de heilige Geest die hen daarin zal ondersteunen, zal het zeker goed komen. Ongetwijfeld zullen we hen nog eens tegenkomen, als het niet in de kerk is of bij één of andere activiteit, dan toch zeker wel in gebed. Laten we voor elkaar blijven bidden, zeker voor onze jongeren, want vooral in deze tijd is het niet altijd even makkelijk om te kiezen voor het geloof.
Namens alle werkgroepen van EHC en Vormsel wil ik iedereen bedanken, die heeft bijgedragen aan deze mooie vieringen en vooral de kinderen en jongeren nogmaals feliciteren! Uiteraard ook u allen, want van deze kinderen en jongeren zullen het moeten hebben als kerk. Gefeliciteerd met deze medeparochianen!

Pastor Lâm