Vanuit de kern

engIn het vorige parochieblad werd melding gemaakt van het voornemen om de zolderverdieping van de pastorie geschikt te maken voor bewoning van Oekraïense vluchtelingen. In de “Deze Week” is het al gemeld, maar dit initiatief is in een vroeg stadium stopgezet, door afwijzing van de gemeente Alphen aan den Rijn.

De voornaamste argumenten zijn: a. binnen de gemeente is er voldoende capaciteit voor opvang en b. de kosten van bouwkundige aanpassingen zijn te hoog in verhouding tot het aantal mensen dat er gebruik van kan maken. Hulp is en blijft voorlopig noodzakelijk voor de slachtoffers en zal voor ons op korte en lange termijn doelstelling zijn om daar een bijdrage aan te leveren.
In onze vorige vergadering hebben we bezoek gehad van de commissie Kerkschatten. Deze commissie is ingesteld door het parochiebestuur en heeft tot taak de kerkschatten (religieuze voorwerpen die een functie hebben, of hebben gehad in de viering van de liturgie) te inventariseren en te beschrijven/fotograferen en daarna digitaliseren. Kerkschatten zijn, over het algemeen, losse roerende zaken. Kerkschatten omvatten o.a. het kerkelijk vaatwerk, kazuifels, vaandels, maar ook schilderijen, beelden. Deze voorwerpen hebben naast hun liturgische en religieuze waarde ook een emotionele en/of historische waarde. De commissie wordt ondersteund door een erfgoedspecialist van de bisdommen Rotterdam en Haarlem. Ook onze kerk heeft kerkschatten en op deze manier worden ze vereeuwigd in het online registratiesysteem ‘Kerkcollectie Digitaal’.
Er zijn weer mooie vieringen geweest in de afgelopen tijd en dat geeft een vertrouwd gevoel. Vermeldenswaardig is zeker de weilandviering, welke gehouden werd op Hemelvaartsdag op de boerderij van de familie De Jong aan het Westeinde. Deze is door zeer veel mensen bezocht. Tijdens deze viering werd Kaat gedoopt, het dochtertje van de boer en de boerin (Wietse en Lisette) met op de achtergrond de grazende koeien.
Hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van de locatie en aan alle personen die hebben meegeholpen aan de voorbereiding en uitvoering ervan.

Vanuit de commissie van beheer, Andries Kerkvliet