Digitaal collecteren

 

digitaal collecterenZoals u waarschijnlijk de laatste tijd in de vieringen hoort, wordt er naast het collecteren met de collecteschaal ook vaak aandacht besteed aan het digitaal collecteren. In parochieblad nummer 4 staat een uitgebreid artikel over de givt-app. Deze vorm van collecteren zal langzaam zijn intrede doen in de parochie de Heilige Thomas. De mogelijkheid om de bijdrage te doen met muntgeld blijft altijd bestaan en, heel belangrijk, beide vormen van collecteren zijn anoniem. Toch wordt er in elke kern via het weeknieuws/mededelingenblad, een oproep gedaan om mee te doen met de givt-app. Hierin wordt ook een naam genoemd van degene die u daarbij kan helpen of uw vragen kan beantwoorden.

Namens de leden van de financiële commissie