Inzameling Voedselbank

VoedselbankIn een steeds duurder wordende maatschappij, krijgen steeds meer mensen problemen om rond te komen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er ook steeds meer mensen de komende tijd gebruik moeten gaan maken van de voedselbank. Wij kunnen hen helpen.
Mogelijk heeft u in de voorraadkast nog artikelen staan die u eigenlijk niet gebruikt, of misschien wilt u bij uw boodschappen wel iets extra’s meenemen zodat u dit kunt doneren aan de voedselbank. In alle parochiekernen staat wekelijks een mand waarin de artikelen verzameld kunnen worden. Alvast hartelijk dank voor wat u geeft.

Namens de werkgroep MOV/Diaconie, Alexandra Rijsdijk