Parochiekerndag

ParochiedagOp zondag 3 juli hebben we met een groot aantal trouwe parochianen weer een gezellige dag gehouden voor alle vrijwilligers: “de dankjewel viering”.
Eerst een feestelijke Eucharistieviering om 10.00 uur met de beide koren St. Cecilia en Cantu. Wat hebben we toch geweldige koren en een prachtige akoestiek in onze kerk!

In de overweging ging de pastoor ook nog in op het feest van onze parochiepatroon H. Thomas; 3 juli is zijn dag!
Aan het eind van de viering heeft pastoor Visser enkele parochie-onderscheidingen uitgereikt nl. aan Aad de Jong en Mieke Kortekaas-de Jong, broer en zus uit een zeer muzikale familie. Zij deden dit ruim 40 jaar als lid van ons gemengd koor St. Cecilia. Beiden doen dit trouw en met veel plezier.
In die periode was Aad jaren voorzitter en Mieke enkele jaren dirigent van ons kinderkoor.
Veel lovende woorden waren er voor Ton Opstal uit Benthuizen. Voor zijn jarenlange inbreng als penningmeester in het parochiebestuur, als leider van de plaatselijke kerkbalans en als voorzitter van de P.C.I. van parochie H. Thomas Alphen. Zijn vrouw Ingrid speldde hem de onderscheiding op.
Tot slot was er een onderscheiding voor Thomas Hoogeveen: Wie kent hem niet?
Thomas was ruim 40 jaar beheerder van het kerkhof, regelde alles wat er rond een uitvaart bij komt kijken en was al die jaren koster. Bovendien was hij jaren lid van het St. Ceciliakoor.
Na de feestelijke viering werd iedereen welkom geheten door de pastoraatgroep in onze mooie parochietuin.
De feestcommissie o.l.v. pastor Lâm was al vanaf 08.00 uur in de weer om alles te regelen met hun groep: Mariëtte Pos, Joke Straathof, Henk Scheer, Conny van Dijk, Anneke Koeckhoven en Corrie den Hollander, bijgestaan door de tentenbouwers, Roland v. Lierop, Tom van Dijk en Jan Koeckhoven. Er was koffie, cake, drank en hapjes en we lieten het ons goed smaken.
Ook heeft de pastoraatgroep o.l.v. Jan Rietveld nog enkele vrijwilligers een aanmoedigingsprijs toegekend, in de verwachting dat zij hun werk nog jaren blijven doen.
-Het ging dit jaar om de dames van het parochiesecretariaat.
Deze dames bewaken 5 ochtenden de pastorie, nemen de telefoon op en doen de voordeur open als er gebeld wordt. Maar zij hebben ook elk hun specifieke taken; zo maakt Wil Mourits de boekjes voor alle vieringen van Cantu, en zij bestelt de zondagse boekjes van Berne.
-Joke Avontuur is er op meerdere dagen en doet de ledenadministratie, inkoop voor de koffieochtenden en sorteert alles voor de meer dan 25 wijklopers van de Kerkbalans, de Vastenaktie en het parochieblad.
-Anneke Bijmans ondersteunt Conny en Joke; haar specialisatie is alles op de website zetten en het verzamelen van kopij voor het parochieblad
-Als laatste: chef de bureau: Conny van Dijk. Zij is al 22 jaar actief in de parochie en weet dus ook ALLES….. Zij is naast hoofd van het secretariaat, contactpersoon voor diaconie, lid van de pastoraatgroep en lid van het St. Ceciliakoor. Zij stuurt ruim 200 vrijwilligers aan. Alle bovengenoemde dames kregen een mooie plantenbak voor de tuin of het balkon.
Er was applaus en we namen er allemaal een borreltje op en het bleef nog lang gezellig in de tuin achter de kerk.

Namens de pastoraatgroep, Jan Rietveld