Verslag ontmoetingsmiddag op zaterdag 10 september in de Bron.

OntmoetingsmiddagOndanks dat er niet veel Oekraïners aanwezig waren is de ontmoetingsmiddag toch een succes geworden. Er waren uiteindelijk 2 Oekraïense gezinnen. Er waren ook Pakistaanse en Syrische statushouders met kinderen. Omdat er ook kinderen van onze Parochie waren, was het toch best druk. Ik schat zo’n 30 mensen/kinderen.
De kinderen konden zich uitleven met fymoklei, sjoelen, nagellakken, kleuren, duifjes vouwen en lego. Voor de ouderen was er wel een programma, maar dat is niet uitgevoerd, omdat iedereen al goed met elkaar in gesprek was; een aantal ouders was ook druk met begeleiding van de kinderen.
Pastor Lam opende de ontmoeting en vertelde dat zijn ouders en hij destijds ook als vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen. Hij sprak een paar gebeden uit, welke in de vredeskrant stonden. Tolk Lyka vertaalde de Engelse gebeden in het Oekraïens. Tijdens de Vredeslitanie mochten 7 kinderen een kaars opsteken. De 7 kaarsen vormden samen de kleuren van de regenboog. Dit symboliseert een teken van hoop, in dit geval de hoop op vrede. Ad licht de slogan ‘Generatie Vrede staat op’ toe; het is een oproep aan alle generaties om zich met elkaar te verenigen (een coalitie vormen) om de vrede te bewerkstelligen. In de loop van de middag werden veel gesprekken aangeknoopt en ook telefoonnummers uitgewisseld. Hopelijk hebben we de vluchtelingen zo kunnen helpen en kunnen we met elkaar proberen de slogan van de Vredesweek waar te maken.
De middag werd afgesloten met een kopje soep en brood. Voor de kinderen waren er pannenkoeken.
Enkele Oekraïners, met wie Erna contact heeft, hadden ’s-morgens ook al meegeholpen met de Doe dag in de Bron.
Ad Janmaat