Wat is Kerkbalans?

Logo Kerkbalans 2023“Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.” (Deze tekst is afkomstig van de website www.kerkbalans.nl)

Deze jaarlijkse Kerkbalans giften kunnen anoniem zijn, maar wanneer het geld via een bankrekening binnen komt, is het mogelijk om de gaven in rekening te brengen bij de opgave van de inkomstenbelasting, omdat de kerk een ANBI is. Daarbij is het mogelijk met notariële afspraken te werken, waardoor het effect bij de belastingopgave wordt beïnvloed. De penningmeester kan hierover verdere informatie verstrekken, en er is ook informatie elders op deze site te vinden onder ANBI.
Voordat de actie in 2023 van start gaat, krijgt u nog verdere practische informatie.