Actie Kerkbalans 2023

Vooraankondiging

Kerk BalansIn januari 2023 zal weer de jaarlijkse ‘Actie Kerkbalans’ plaatsvinden, waarin door verschillende kerkgenootschappen een beroep wordt gedaan op financiële steun.
Ook onze parochie, Heilige Thomas, zal dan weer om uw bijdrage vragen. Vooruitlopend daarop vragen we nu vast uw aandacht daarvoor.
De actie zal d.m.v. een brief worden aanbevolen, die tezamen met het parochieblad zal worden bezorgd.