Adventsactie 2022

Adventsactie 2022In Nederland hebben de grootste zorg voor onze kinderen al voordat ze geboren zijn. Om de zoveel tijd is er een check en maken we gebruik van allerlei schema’s en curves, zodat we goed kunnen zien of onze kinderen zich wel ontwikkelen zoals het zo moeten. Dit willen wij toch ook voor andere kinderen van deze wereld? Met de komende adventsactie richten we ons op Sierra Leone. Ziekte en oorlog eisen hun tol in dit land.

Het gevolg is dat meer dan helft van de bevolking moet rondkomen van minder dan € 1,15 per dag. Het percentage moedersterfte in Sierra Leone is een van hoogste in de wereld. In het oostelijk gelegen district Kailahun lijdt meer dan de helft van de bevolking aan honger en ondervoeding. Jonge kinderen zijn extra kwetsbaar, velen overlijden aan ondervoeding en infectieziekten, zoals malaria. Een op de drie kinderen heeft een groeiachterstand.
De adventsactie wil de mensen aldaar opleiden om voorlichting te geven over gezonde voeding en hen ondersteunen in het aanleggen en eigen moestuinen. Verzorgers van kinderen onder de 5 jaar die lijden aan ondervoeding, ontvangen speciale versterkende voedingsmiddelen. De lokale gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig gezondheidsproblemen kunnen signaleren en behandelen. Zo draagt ieder een steentje bij. Kunnen zij ook op uw steun rekenen?

Pastor Lâm