Kerstpakkettenactie Hazerswoude-Dorp

Kerst

Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in december door de gezamenlijke kerken van Hazerswoude-Dorp een kerstpakkettenactie te houden, bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude en Benthuizen die het financieel zwaar hebben of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken. Die willen we hiermee een steuntje in de rug geven.
Afgelopen jaar is onze actie een groot succes geweest! Dankzij uw medewerking zijn er totaal 150 pakketten bezorgd:
50 volle BIG SHOPPERS met 20 bruikbare en lekkere boodschappen en 100 kerststukjes met een kerststol.
Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan!

Vandaar: SPONSOR EEN KERSTPAKKET.
Laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen! Een kerstpakket kost € 40,-.
Elke bijdrage groot of klein is van harte welkom!
Op rek.nummer NL72INGB0008859771 t.n.v. DPGH Kerstpakkettenactie
Op verzoek en na vermelding van uw mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114
Doet u mee?