Palmzondag, 2 april

PalmzondagPalmpasen, het begin van de Goede Week en de laatste vastenzondag voor Pasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht.

Alle kinderen zijn welkom met hun versierde palmpasenstok om met elkaar in een lange stoet door de kerk te gaan. De palmpasenstokken worden traditiegetrouw na de viering gegeven aan een (ziek) familielid, een buurvrouw of buurman of aan zomaar iemand, die het leuk vindt om dit in ontvangst te nemen!

Pastor Visser gaat voor in deze viering en hij vertelt over de betekenis van Palmpasen en het verhaal over Petrus. Wij hopen dat veel kinderen, groot of klein, met hun ouders/grootouders naar de kerk komen.

Na de viering krijgt iedereen de gelegenheid om een gewijd palmtakje mee te nemen voor zichzelf of een ander. De viering is om 11.00 uur in de Bernarduskerk.

De werkgroep gezinsviering