Week Nederlandse Missionarissen 2023

WeekZoals ieder jaar wordt er tijdens de viering van Pinksteren extra aandacht gevraagd voor de Nederlandse missionarissen. Dit jaar is het thema: Geloven in de ander, samen één missie.

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich overal ter wereld in voor anderen. Dit jaar staan twee missionarissen in de schijnwerpers.

Sander Kesseler (41) is priester en missionaris in Uganda, een land dat hem direct raakte. Hij begon zijn missiewerk in het zuiden van het land, waar hij hielp bij het opzetten van een middelbare school. Daarna vertrok hij naar het noorden, om mensen te helpen in het vluchtelingenkamp Palabek. In dit kamp worden mensen uit Zuid-Sudan opgevangen die vluchten voor de oorlog in hun land. Velen van hen zijn uitgehongerd en zwaar getraumatiseerd.

Jacinta van Luijk (64) is al veertig jaar missionair werker in Kenia. Ze werkt bij het Kitale Community Advancement Programme (kortweg ‘KAP’), een organisatie die workshops geeft om alcohol- en drugsverslaafden te helpen stoppen. Tijdens de trainingen gaat veel aandacht uit naar de onderliggende redenen van hun verslaving. Ook zijn er programma’s voor kwetsbare jongeren en vrouwen, waarin zij voorlichting krijgen over hiv/aids, verslaving of bijvoorbeeld mensenhandel.

Tijdens het pinksterweekend zal de opbrengst van de collecte zijn voor deze missionarissen. Indien u niet in de viering aanwezig kunt zijn, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken naar NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie Heilige Thomas, onder vermelding van Week Nederlandse Missionarissen. Alvast hartelijk dank voor wat u geeft!

                                                     Namens de werkgroep Diaconie, Alexandra Rijsdijk