Leerzame avond over Bijbelse en liturgische symbolen

SymbolenLaten we nu eens een mooie stukje schrijven over de masterclass van pastor Lâm. Deze avond van de Werkgroep Volwassencatechese werd gehouden op maandag 8 mei j.l. in parochiecentrum Bonifacius. De opening werd uitgesproken door Adele Gomez, koster uit Hazerswoude-Rijndijk.  Pastor Lâm nam na de koffie het initiatief met een vlammend betoog over alle symbolen welke in onze vier kerken zijn te vinden. Hij vertelde over het altaar vroeger en nu, over priesters die eerst met hun rug en later ook met hun gezicht naar de kerkgangers stonden, zodat ze ‘dichter bij’ de mensen in de kerk stonden. Er werd gesproken over de staties van de kruisweg en de ramen in de zijbeuken van de kerk. Over de kleuren van de kazuifels, de Paaskaars, een deel van het schilderij van Johannes de Doper bij de doop in de Jordaan tot het raammozaïek in de Engelbewaarderskerk van Hazerswoude-Dorp.

Pastor Lâm had drie mooie pagina’s gemaakt met detailfoto’s in de Bonifaciuskerk als werkvorm en hij stuurde alle 35 bezoekers naar het kerkgebouw om aan de hand van 23 foto’s te gaan zoeken waar deze afbeeldingen in de kerk te vinden waren. Wij kregen daar ruim een half uur de tijd voor en dat hadden we ook wel nodig, met een sterke bril of een vergrootglas om de details te kunnen ontdekken. In kleine groepjes werd er naarstig gezocht naar de afbeeldingen op het hoofdaltaar, de preekstoel, de zijramen en de Paaskaars.  

De mensen zaten voor en achter het altaar, tussen banken en in de Mariakapel, en schreven ijverig hun bevindingen op de pagina’s met afbeeldingen. Terug in de pastorie gaf pastor Lâm een uitgebreid betoog over zijn afbeeldingen en onze bevindingen over o.a. de tabernakeldeur. Een afbeelding in goudbeslag op de deur waarachter de H. hosties worden bewaard. Reliëfs op het hoofdaltaar van de bruiloft van Kana. Onder het hoofdaltaar een afbeelding van de Ark des Verbonds, met de stenen tafelen (de tien geboden). Andere afbeeldingen, van een pelikaan die haar jongen voert, met een verhaal. Ook van de vier Evangelisten in hun bijbels perspectief. De kazuifels in de 4 kerkelijke kleuren: Wit voor kerkelijke Hoogfeestdagen, rood voor Pinksteren, groen voor de tussenperiode, paars voor rouw en boete. Ook uitleg over rose voor de zondagen Laetare en Gaudete bij halfvasten en op de derde zondag in de Advent. Tot slot waren er nog details van de doop in de Jordaan, Kain en Abel, Abraham en Izaäk bij zijn grote offer. Een mooi verhaal met de betekenis van het nieuwe altaar, met de kruisjes en de relikwieën. Enkele dames hadden een putje ontdekt in de sacristie. Dat is een putje waar vroeger de kelk en de hostieschalen en de Ciborie werden gereinigd in het speciale “Heilig putje”. Bijna niemand had er ooit van gehoord. Maar sommige deelnemers hadden vroeger op school toch wel heel goed opgelet. Pastor Lâm en de werkgroep Volwassencatechese werden bedankt voor de leuke en leerzame voorlichting over de oude afbeeldingen en onderwerpen.

                           

                                                                                                  Jan Rietveld, deelnemer