Doopvieringen


DoopvieringenDoopvieringen
Regelmatig zijn er zowel in de Alphense parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest als in de Hazerswoudse parochiekernen HH. Engelbewaarders en H.H. Michael en Bernardus doopvieringen gepland. Voorafgaand aan de doopviering worden er 2 doopvoorbereidingsavonden gehouden. Op de website www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/kinderen kunt u meer lezen over het laten dopen van een kind en worden alle doopdata voor dit werkjaar vermeld. U kunt er ook een aanmeldingsformulier downloaden.

Doopsel-volwassenen

Jaarlijks zijn er veel mensen die zich aangetrokken voelen door het evangelie en besluiten om katholiek te worden. Als u niet bent gedoopt en u hebt op latere leeftijd de wens katholiek te worden, is er de mogelijkheid u hierop te oriёnteren; dat kan dan leiden tot de doop en de opname in de katholieke kerk. Deze voorbereiding bestaat uit tien bijeenkomsten.

Wanneer u wel gedoopt bent, maar nog geen eerste communie en/of vormsel heeft gedaan kunt u ook aan deze voorbereiding meedoen. Iedereen die geïnteresseerd is in het rooms-katholieke geloof, is van harte uitgenodigd deze bijeenkomsten bij te wonen.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u zich wenden tot één van de parochiesecretariaten.