24 september – Startzondag – Jubileumfeest

Pastor LamWij vieren een jubileum (1).
Op zondag 16 januari 2011 kwam de toenmalige bisschop van Rotterdam, mgr. van Luyn, naar Alphen aan den Rijn om de oprichting van de parochie H. Thomas te vieren. Dit gebeurde met een feestelijke Eucharistieviering in een overvolle St. Bonifaciuskerk met medewerking van alle koren van de nieuwe parochie samen. Voortaan zouden de katholieke geloofsgemeenschappen van Alphen aan den Rijn, van Hazerswoude-Rijndijk/Koudekerk aan de Rijn, en die van Hazerswoude-Dorp/Benthuizen één parochie vormen met als patroon de heilige Thomas. De afgelopen zomer was dit 12½ jaar geleden. Weliswaar nog niet heel veel jaren geleden, maar toch genoeg om bij dit jubileum stil te staan.

Want er is in die jaren veel gebeurd: verschillende mensen, vertrouwde gezichten zijn er niet meer, vaste punten in het parochieleven zijn verdwenen, activiteiten begonnen en hielden weer op te bestaan; het aantal parochianen werd kleiner. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te noemen, o.a. de betrokkenheid op elkaar is gegroeid. Een jubileum is evenwel niet enkel een mijlpaal om achterom te zien, het biedt ook een positie om vooruit te kijken: ‘waar gaan we als parochie H. Thomas heen?’ Tel nog eens 12½ jaar bij het jubileumjaar van nu op en vraag je vervolgens af: ‘hoe zal de parochie H. Thomas er in 2036 uitzien?’ Ongetwijfeld anders dan nu.
Een jubileum vieren biedt alle kans om achterom te kijken, maar belangrijker is het om vooruit te zien. Dat willen we in de parochie H. Thomas doen in het nieuwe werkjaar dat met de Startzondag begint. Op zondag 24 september is er om 10.30 uur in de St. Bonifaciuskerk St. Bonifaciuskerk een feestelijke viering: de Startzondag van het parochiële werkjaar. Die zaterdag/die zondag zijn de overige kerken van onze parochie gesloten en vieren we het jubileum van de parochie. Samen kijken we vooruit. We hopen dat vele parochianen erbij zullen zijn. Want op die zondag vieren we ook nog een ander jubileum…..

Wij vieren een jubileum(2).
Op diezelfde zondag – 24 september – vieren we tegelijk met het parochiejubileum het jubileum van pastor Lâm als pastoraal werker. Zijn eerste benoeming als pastoraal werker was in 2008; in 2011 kwam hij naar de parochie H. Thomas. Op het moment dat pastor Lâm zijn 12½ jaar jubileum als pastoraal werker kon vieren, waren er allerlei beperkingen van kracht vanwege het toen heersende coronavirus. We mochten in dat jaar slechts met een beperkt aantal mensen bij elkaar komen; voor het vieren van de liturgie moest men zich tevoren aanmelden. Geen ideale omstandigheden om een jubileum te vieren. Gelukkig is het tij gekeerd. Dit jaar is pastor Lâm 12½ jaar werkzaam in de parochie H. Thomas en is hij bovendien 15 jaar – ook een jubileum – pastoraal werker. Dat jubileum willen we vieren op de Startzondag: op 24 september in en ook na de gezamenlijke eucharistieviering van die feestelijke zondag.
Lâm Thê Nguyên – zoals pastor Lâm officieel heet – is een open en hartelijke collega van mij. Een harde werker, die graag bij de mensen in en rondom onze parochie present wil zijn. Met een aan zijn heup manke pastoor en een door ziekte afwezige collega heeft pastor Lâm de laatste jaren extra werk moeten verzetten. Met zijn verschillende talenten heeft hij veel voor de parochie H. Thomas betekend. De viering van zijn jubileum zal dan ook niet ongemerkt voorbijgaan. Graag willen we iedereen uitnodigen om op zondag 24 september om 10.30 uur in de St. Bonifaciuskerk aanwezig te zijn…….

Een cadeau bij dit jubileum.
‘Bij een jubileum hoort een cadeau’: dat is bijna een standaardzin, als het om zo’n feestmoment gaat.
Dat kwam dus ook ter sprake, toen we pastor Lâm naar de viering van zijn jubileum vroegen. Hij hoefde over een cadeau niet lang na te denken. Hij zou graag een financiële gift willen QR cadeaukrijgen, die hij wil bestemmen voor kinderen en jongeren met een beperking. In zijn schaarse vrije tijd is Lâm betrokken bij de Sportclub ‘Only Friends Utrecht’ (OFU), die zich richt op kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar. Met het geld worden er mogelijkheden, zoals een sportzaal, een gymzaal, een sportveld en sportspullen toegankelijk, waardoor deze groep kinderen en jongeren met een beperking kan sporten. Allerlei sporten worden er gedaan. Het is niet alleen meer willen bewegen, maar ook meer willen leren en de sociale ontwikkeling kunnen vergroten.  Geld voor dit doel inzamelen is een prachtig cadeau dat helemaal bij pastor Lâm past.
Er zal op die jubileumdag van 24 september in de St. Bonifaciuskerk achter in de kerk een grote bus staan om ieders bijdrage voor deze financiële gift in ontvangst te nemen; ook is het mogelijk om via bankrekeningnummer NL36 INGB 0006 1923 37  t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. ‘jubileumgift pastor Lâm’ voor dit jubileum een bijdrage te schenken.
Ook een bijdrage voor het parochiejubileum – 12½ jaar parochie H. Thomas – zou mooi zijn; dat zou kunnen in de vorm van enkele uren vrijwilligerswerk in de parochie. Het is goed om samen feest te vieren.

Pastoor Ruud Visser