Geslaagde terugkomviering dopelingen

terugkomviering dopelinge 2Voor zondag 27 augustus waren alle dopelingen van de parochie van de afgelopen 1,5 jaar, met ouders en verdere familie, uitgenodigd om nog een keer samen te komen in de H.Bonifaciuskerk. Velen hadden daar gehoor aan gegeven. Achter in de kerk werden ze begroet door pastores of leden van de doopwerkgroep. Eenmaal zittend in de bank konden ze in een presentatie die getoond werd, op zoek naar hun dopeling. Maar liefst 28 kinderen zijn in deze periode gedoopt.
Tijdens een korte viering, waarin een lied, het verhaal van het water en het gedicht over de regenboog werd voorgedragen, werden de gezinnen uitgenodigd om in een grote stoet door het middenpad naar voren te lopen. Na het aansteken van de doopkaarsen ontvingen alle kinderen van de pastores een kinderzegen en kregen de dopelingen hun doopschelp of duifje.

Na de viering was er een gezellig samenzijn. Niet in de tuin, die was te nat door de regen, maar in de Josephzaal. Kinderen konden er allerlei spelletjes doen en meedoen met de dierenbingo waarbij ze op zoek moesten naar dieren die verstopt waren. Als prijsje kregen ze allemaal een bellenblaasset die ze buiten al snel uitprobeerden. Ouders namen alle tijd om gezellig even bij te praten. Een geslaagde bijeenkomst, met alleen maar blije gezichten. Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.