In memoriam Pastor Leo Peeters

Op zondagochtend 1 oktober jl. is na een hevige, kortstondige ziekte pLeo Peeters 2astor Leo Peeters overleden. Vele jaren is zijn naam verbonden geweest met de parochie H. Thomas, met name als emeritus-priester die in de kerken van onze parochie geregeld voorging in de viering van de Eucharistie. Voorgaan in de liturgie was iets dat hij met hart en ziel deed. Met veel zorg maakte pastor Peeters zijn preken en kon menig keer zijn kritisch geluid laten horen. Maar ook klonken er uit zijn mond dikwijls woorden van bemoediging.

Toen ik hem vroeg begin september een beurt van mij over te nemen, was dat geen probleem. Hij voelde zich toen al niet gezond, maar dat was voor hem geen reden om die viering van begin september niet te doen. Een week later wist hij, en wisten wij meer. Zoals pastor Peeters altijd alles zelf graag regelde, zo benutte hij ook de tijd die hem nog restte. Het afscheid kwam sneller dan verwacht.
De parochie H. Thomas is pastor Leo Peeters veel dank verschuldigd voor zijn inzet. Al vóór de tijd van de parochie H. Thomas was hij als administrator van de toenmalige Alphense parochies H. Bonifacius, H. Pius X en De Heilige Geest en in zijn functie van deken van het dekenaat ‘Het Groene Hart’ met de parochianen van hier verbonden en ging hij hier voor in de viering van de Eucharistie. Hij heeft velen weten te inspireren.
Op donderdagavond 5 oktober werd er voor hem in de St. Bonifaciuskerk een avondwake gehouden. De dag erop – 6 oktober – vond in het Crematorium van Alphen de crematieplechtigheid plaats. Moge Leo Peeters rusten in vrede.

Pastoor Ruud Visser