Only Friends Utrecht is u dankbaar!                  


Only Friends Utrecht is u dankbaar
De kaarten met felicitaties zijn opgeborgen en niet meer zichtbaar, maar de herinneringen aan mijn jubileum zijn nog levend en worden door mij gekoesterd. Met blijdschap kijk ik dan ook op die dag terug. In mijn laatste berichtgeving hierover kon ik u nog niet het uiteindelijke bedrag noemen. Inmiddels is dat wel bekend. Met een dankbaar hart en trots op onze geloofsgemeenschap heb ik de cheque van € 2.900,- dan ook overhandigd aan Only Friends. De begeleiding en de kinderen waren blij en danken u voor uw steun aan hen. Ze kunnen hier mooie dingen mee doen, opdat ook de kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking kunnen genieten van sport en spel. Nogmaals heel hartelijk dank!


Pastoraal werker Lâm