Zorg voor de aarde

LAUDATO SI, DE ENCYCLIEK DIE RICHTING GEEFT AAN HET ACHTSTE WERK VAN BARMHARTIGHEID, “ZORG VOOR DE AARDE”
Aan u alle lofZo mochten wij dit met elkaar 23 januari ervaren toen wij als broeders en zusters van elkaar, de aangrijpende film “The Letter” met Paus Franciscus in de hoofdrol mochten bekijken. De film die ons met confronterende beelden liet zien hoe een grote impact de klimaatverandering heeft in alle werelddelen op mens en natuur.
Beelden die soms zo ver van ons af liggen. Beelden die wij soms wel waarnemen op televisie of social media maar dan te vaak van onze schouders afschudden omdat we dan alweer in beslag genomen worden door een ander beeld of andere bezigheid die zich bij ons aandient. In zo een vluchtige wereld leven wij!
Door eens echt tijd te nemen om samen de film te bekijken en met elkaar hierover te reflecteren deelden wij hoe een grote impact onze (“onze” in de brede zin van het woord) manier van leven op het klimaat heeft en daar vaak de armste mensen, de dupe van zijn. Zij zijn óók onze broeders en zusters (encycliek: Fratelli tutti) waar wij zorg voor moeten hebben.
Daarnaast is het zo dat wij ook graag heerlijk willen genieten van een mooie natuur en een schone lucht.
Na het met elkaar zien van de film en de nabespreking, kunnen wij er niet meer omheen! Het achtste werk van barmhartigheid: “Zorg voor de aarde en voor al onze broeders en zusters”, heeft onze aandacht getrokken.

We hebben na de film gedeeld hoe wij zelf in ons leven onze bijdrage kunnen geven aan het klimaat maar ook als gemeenschap van betekenis kunnen zijn. De eerste stap is hiermee gezet en goed genoemde acties zullen zeker een vervolg krijgen.
Een dringende oproep van de Paus is vooral met elkaar in gesprek te gaan omdat wij elkaar dan horen en samenwerken aan oplossingen. Vooral de deelname van óók de jonge generatie is van belang.
Zo hoop ik jullie en u bij een volgende samenkomst rond het klimaat te mogen ontmoeten.
Laten wij vooral óók bidden voor een goede inzet van onszelf en alle mensen wereldwijd voor de aanpak van de milieuproblematiek.

Wordt vervolgd!
Namens de werkgroep Diaconie
Pastor Saskia van Winden