In aanloop naar de Actie KerkBalans (AKB) van 2025

In aanloop naar de Actie KerkBalans 2025Zoals eerder beloofd wordt nu een financieel overzicht van de kosten en de inkomsten van de parochie gepresenteerd. De financiële commissie heeft de gegevens verzameld en het is de bedoeling dat de resultaten u ervan overtuigen dat uw bijdrage aan de kerk via de AKB bijv. dringend nodig is. De resultaten worden in een cirkelvorm gepresenteerd. Door de jaren heen zijn de verdeling van de inkomsten en de kosten over de verschillende posten niet veel verschillend met de resultaten van nu. Natuurlijk zijn er van jaar tot jaar wel verschillen te zien, maar in ronde cijfers is het beeld al een aantal jaren hetzelfde. Er is sprake van een voortdurend tekort in de ingaven om de uitgaven te dekken. Aan de plaatjes is te zien dat een heel groot deel van het tekort kan worden opgevangen door het gebruik van energie tot een minimum te beperken. Daarom aan de ene kant: Jassen aan in de kerk en in de pastorie, en aan de andere kant een extra financiële bijdrage aan de kerk.

Namens de AKB John Souverijn