Bernarduskerk onttrokken aan de eredienst…en nu?

Bernarduskerk onttrokken aan de erediensten nuAls we een viering beginnen wordt er gezegd dat we er als (gelovige) gemeenschap samengekomen zijn met God in ons midden. Zo mogen we God ervaren, die met ons mee optrekt in het leven van de wieg tot het graf. In de Bernarduskerk hebben generaties dan ook met elkaar én God het leven gedeeld. Natuurlijk doet dat dan pijn en maakt het ons verdrietig, als we er als gelovige gemeenschap daar niet meer samenkomen. Dat betekent het immers als een kerk onttrokken wordt aan de eredienst. Wij trekken als gelovige gemeenschap weg uit deze kerk en gaan met Christus verder op weg in ons bestaan om op een andere plek weer samen te komen rondom Hem. Gelukkig hebben we in onze parochie nog 3 andere plekken op dit moment.
Nu we dus als gelovige gemeenschap weg zijn getrokken, waar moeten we dan dopen? Kunnen we nog afscheid nemen van onze dierbare overledenen vanuit het kerkgebouw de Scheepjeskerk? Kan er echt niet meer getrouwd worden in de kerk, omdat de kerk zo mooi is van binnen en buiten? Zo zijn er nog vele andere (liturgische) vragen. Met begrip en oprechte pijn in het hart moeten we helaas op deze vragen ‘nee’ zeggen.

We zijn immers als gelovige gemeenschap uit het kerkgebouw weggetrokken en dat hebben we onderstreept in woord en daad. Dan is het dus begrijpelijk dat we belangrijke gebeurtenissen in het menselijke leven met God, helaas, ook niet meer zullen vieren op die plek. Dopen, eerste communie, vormsel, huwelijken en uitvaarten zullen daar o.a. niet meer plaatsvinden als een kerkelijk moment. Vooral bereiken ons vragen over uitvaarten vanuit de Scheepjeskerk. Als pastoraal team hebben we het beleid dat we kerkelijke uitvaarten doen vanuit onze katholieke kerken, uitvaartcentra en crematoria. Dit betekent concreet dat de Scheepjeskerk hier buiten valt en bijvoorbeeld uitvaartcentrum De Waard wel binnen het beleid valt. Zowel het pastoraal team als ook onze vrijwilligers, die wel eens voorgingen in een uitvaartviering, zullen u echter niet in de steek laten en allen uiteraard steunen en nabij zijn waar mogelijk en onze dierbare overledenen vanuit een andere locatie dan de Scheepjeskerk loslaten en aan Gods handen toevertrouwen. Onttrokken aan de eredienst…een enorme impact! We zullen als gelovige gemeenschap de Scheepjeskerk zeker missen als plaats van gelovig samenkomen, maar zullen dierbare herinneringen aan haar koesteren en bewaren. Zij was een fijne plek om het leven met elkaar te delen als gelovigen.

Namens het pastoraal team, pastor(aal werker) Lâm