Misdienaars en muzikanten

Misdienaars en muzikantenHey….psst…hebben jullie ze al gezien? Er zijn nieuwe misdienaars erbij gekomen, zowel in de Bonifaciuskerk als in de Engelbewaarderskerk. Wat is dat geweldig nieuws toch?! Weet je wat…er is nog steeds plaats voor nog meer nieuwe
misdienaars. Komend seizoen gaan we ook weer een moment organiseren voor alle misdienaars van de parochie, tegen die tijd laten we het jullie weten.
Ook hebben de kerkgangers genoten van kinderen en jongeren die een instrument bespelen tijdens de viering. Luna, Michiel en Karlijn doen dat bijvoorbeeld; ik hoorde van parochianen dat ze daar enorm van genoten hebben. Zelfs de bisschop genoot ervan tijdens de vormselviering! Dus mocht je een instrument bespelen en je hebt de moed om iets te laten horen tijdens een viering: laat het ons weten!

Pastoraal werker Lâm