Bestuursleden gezocht voor Stichting De Bron

BestuurstafelParochie Heilige Thomas is voor 1/3de deel eigenaar van gebouw de Bron; de andere eigenaar is de PKN-gemeente De Bron. De eigenaren hebben het onderhoud en de exploitatie van het gebouw neergelegd bij Stichting de Bron. Het doel van de stichting is om de beheerskosten en het onderhoud voor de eigenaren zo voordelig mogelijk te realiseren.
Het bestuur van Stichting De Bron bestaat uit zes personen. Vier worden benoemd door de PKN en twee door het parochiebestuur. De taakverdeling binnen het bestuur is terug te vinden in de volgende functies: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, aansturing van de bedrijfsleider en aansturing van de vrijwilligers, die onderhoudswerk verrichten.

Het bestuur vergadert per kalenderjaar 8 keer op een avond, waarvan 4 keer met de vrijwilligers.
In het periodieke overleg met het parochiebestuur hebben wij onlangs aangegeven dat wij op termijn onze zetels in het bestuur van de stichting voor anderen willen vrijmaken. Wij zijn namelijk van mening dat dit een positieve bijdrage zal leveren aan de continuïteit binnen het bestuur. Wij roepen hierbij kandidaten op die ons in het bestuur willen vervangen. Indien U daarvoor voelt, kunt U zich opgeven bij Erna Teule of Hans Lapidaire. Ondergetekenden zijn uiteraard beschikbaar om nadere inlichtingen te geven.
Cees Claessen (secretaris, tel. 421806)
Dirk Spronk (vicevoorzitter, tel. 421271)