photo

Aanvulling pastoraal team

In het afgelopen weekend is in de kerkgebouwen van onze parochie aan het einde van de zondagsviering een brief van het bisdom voorgelezen. Hierin werd bericht, dat de bisschop van Rotterdam, mgr. J.H. van den Hende, ter aanvulling van het pastoraal team van parochie H. Thomas binnenkort de heer Sjoerd Zuidersma zal benoemen.
photo

Dankbetuiging

De belangstelling was overweldigend bij het afscheid van onze lieve man, papa en opa! Gilion Greeve Voor de vele troostende woorden, de mooie bloemen en alle kaarten en brieven willen wij u oprecht danken.
photo

Inzameling voedselbank

Elke maand wordt er op de derde zondag van de maand in de Bron, bij de ingang van de kerkzaal een inzameling gehouden voor de Voedselbank Alphen aan den Rijn. Daarbij zijn alle goed houdbare artikelen, zoals hierna aangegeven, welkom:
photo

Zomerzangavonden

Deze zijn een goede traditie geworden en voor vele mensen mooie bijeenkomsten van zang en ontmoeting waar mensen naar uitkijken.
photo

Kerkomroep

Op onze nieuwe website vind u de kerkomroep onder het kopje 'LInks' helemaal rechts in het menu. Ook is de kerkomroep te vinden onder het kopje 'Liturgie'.
photo

Bestuursleden gezocht voor Stichting De Bron

Parochie Heilige Thomas is voor 1/3de deel eigenaar van gebouw de Bron; de andere eigenaar is de PKN-gemeente De Bron. De eigenaren hebben het onderhoud en de exploitatie van het gebouw neergelegd bij Stichting de Bron. Het doel van de stichting is om de beheerskosten en het onderhoud voor de eigenaren zo voordelig mogelijk te realiseren.
photo

Route Pinksternoveen

Voor de 24e keer wordt tussen Hemelvaart en Pinksteren een Pinksternoveen gehouden als voorbereiding op de komst van de Heilige Geest. Op vrijdagavond 26 mei openen we de noveen in een gezamenlijke viering in Boskoop, daarna slingert de noveen zich in 2 kringen door het Groene Hart om op zaterdag 3 juni weer samen te komen voor de feestelijke slotviering in de H. Adrianuskerk in Langeraar.
photo

Jaarlijkse wandeling

Namens de Werkgroep Volwassenen Catechese, van parochie de H. Thomas, nodigen wij u uit voor de jaarlijkse wandeling. Deze wordt gelopen op: vrijdag 9 juni, van 18:30 uur tot ca. 21 uur. Dit jaar wordt het landelijk gebied rond de Bonifaciuskerk , al wandelend verkend. Uit alle kernen hopen we dat er mensen meewandelen.
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende