Catechese (Leren)

Catechese staat voor leren.

De parochie biedt mensen — jong en oud — leermogelijkheden, zodat ze kunnen groeien in hun geloof. De Bijbel is hierbij de basis. De parochie wil kinderen, jongeren en volwassenen met hun eigen levens- en geloofsverhalen, in contact brengen met de verhalen uit de Schrift en de christelijke traditie. Ze stemmen ons tot nadenken over de vraag wie we zelf zijn en welke twijfels, vragen en zekerheden we hebben. Welke gevolgen heeft dit voor de manier waarop we ons leven vorm willen geven, persoonlijk, binnen de maatschappij en in de kerk?
Parochiecatechese speelt zich vooral af in groepen en is gericht op kinderen, jongeren en volwassenen in een bepaalde levensfase. Te denken valt aan catechese voor kinderen van de basisschool en de voorbereiding van kinderen op eerste communie en vormsel, maar ook aan cursussen voor volwassenen, zoals de bijbelcursus. Welke cursussen er zijn, kunt u vinden op deze website, (Nieuws en Agenda). Ook worden cursussen en catecheseprojecten aangekondigd in het parochieblad en de nieuwsbrieven.