Bijbelcursus: Over de psalmen

De Psalmen‘Daar bij die molen…’, ‘Jan Klaassen was trompetter…’, ‘En langs het tuinpad van mijn vader…’ Meer nog dan in de melodie geeft het Nederlandse lied in de tekst veel informatie over onze volksaard, over onze historie, over wie wij, Nederlanders zijn. Op gelijke wijze bieden de teksten van de psalmen vele gedachten over wie God voor ons is, over wie wij - mensen - zijn, en over hoe de relatie tussen God en mens is.

De psalmen zijn bij ons katholieken niet zo populair; sommige katholieken denken zelfs dat de zang van psalmen meer thuishoort bij protestanten dan bij ons. Dat klinkt ongelooflijk, als je weet dat meer dan de helft van de gregoriaanse gezangen de Latijnse teksten van de psalmen bevat. De oorspronkelijke zangwijze van de psalmen mag dan verloren zijn gegaan, maar op velerlei manieren zijn ze de eeuwen door steeds opnieuw getoonzet. Dat gebeurde temeer, doordat de psalmen de meest geëigende liederen zijn voor de Joodse en voor de christelijke liturgie.
De teksten van 150 psalmen zijn in de Bijbel terecht gekomen. Zij vormen daarin het hart van de verhalen over Mozes en de profeten. Jezus en zijn leerlingen hebben die teksten gebeden en gezongen. Waarschijnlijk meer dan drieduizend jaar oud zijn deze poëtische woorden over God en mens en nog iedere dag worden zij herhaald en leiden zij de bidder of de luisteraar tot nieuwe inspiratie. De psalmen zitten vol kracht en hartstocht, vertrouwen en hoop, tederheid en geklaag. Al naar gelang deze gemoedstoestanden kan je de psalmen indelen. Je kunt ook een onderscheid maken in de verschillende omstandigheden, waarvoor een psalm gemaakt is. En natuurlijk, de inhoud van de teksten getuigt van rijkdom.
In het seizoen 2017-2018 wordt de Bijbelcursus besteed aan het boek der psalmen in de Bijbel. Er zal in iedere bijeenkomst een of twee psalmen gelezen en besproken worden; en omdat de psalmen het hart vormen van heel de heilige Schrift, komen daarbij ook de andere verhalen uit de Bijbel ter sprake.
De eerste bijeenkomst is op dinsdagavond 3 oktober van 20.00-22.00 uur in het parochiecentrum van de Bonifaciuskerk. Maandelijks zal er in het komende seizoen zo’n avond over de psalmen gehouden worden. Verdere informatie krijgt u in de folder over deze Bijbelcursus, die bij de uitgang van onze kerkgebouwen te vinden is. Voor de organisatie van de avonden vragen wij de deelnemers zich tevoren aan te melden. Dit kan gebeuren bij de werkgroep volwassenencatechese, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hier kunt u ook verdere informatie verkrijgen evenals in deze folder.
Pastor Ruud Visser