Pastoraat

Naast materiële nood kennen we ook geestelijke nood, binnen en buiten onze kerkdeuren. Aandacht bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden, bij verwerken van verschillende vormen van verlies. Mensen die vragen stellen over de kerk, het geloof, de zin van het leven, of gewoon behoefte hebben aan een bezoekje of een gesprek, eventueel met een van de pastores. Dit valt onder de noemer pastoraat, per parochiekern is dit verschillend georganiseerd maar in iedere parochiekern zijn bezoekgroepen. Op de ene plaats is er onderscheid in rouw-zieken-ouderen bezoekgroepen. In een andere parochiekern gaan juist zowel pastoraat en diaconie samen. De namen van de werkgroepen zijn verschillend maar het gaat allemaal om het geestelijk welzijn van de mensen die er om vragen of ongevraagd voor mensen die een steuntje in de rug of een goed gesprek kunnen gebruiken.